Projecten - Museum Ludwig - Keulen

Deze foto geeft de versieringen van de lambriseringen weer.