Projecten - Museum Ludwig - Keulen

Deze foto geeft weer hoe gedetailleerd de versieringen zijn uitgewerkt.